Spolek

Vedle programové práce v Jeruzalémě je druhým pilířem našeho spolku jeho činnost v Německu. Spolek se zasazuje o obnovu křesťansko-židovských vztahů. Na každoročních konferencích na aktuální témata se absolventi programu a zájemci o otázky židovsko-křesťanského dialogu propojují a informují.

O nás

Studujte judaismus v Izraeli jako křesťané a využijte získané poznatky a zkušenosti ve své zemi.

„Studium in Israel“ pracuje s teologií a církevní praxí, která vnímá židovství v jeho pestrosti a umožňuje mu, aby si samo určilo své sebepochopení. Křesťanská nauka a církevní chování vůči Židům byly po dlouhou dobu určovány vymezováním a předsudky. Po šoa, vyvraždění milionů Židů, začalo postupné přehodnocování.

Toto přehodnocování pokračuje dodnes a jeho cílem je vytvořit všade v církevní činnosti teologii citlivou k židovství a kritickou k antisemitismu. K tomu patří také odmítnutí misie Židů. Proto vznikl v roce 1978 projekt „Studium in Israel“, nabízející studentům teologie a příbuzných oborů možnost žít rok v Jeruzalémě, studovat na Hebrejské univerzitě a poznat rozmanitost žitého židovství v izraelské společnosti.

Za téměř 50 let své existence se program rozšířil a nabízí i možnosti vzdělávání a setkávání v rámci studentských exkurzí do Izraele, i pro profesionální zaměstnance v oblasti církví a teologie. Bývalí účastníci programu určují křesťansko-židovský dialog v Izraeli a Německu. Naše sdružení podporuje teologickou diskusi a církevní praxi v německy mluvících zemích pořádáním pravidelných konferencí a publikační činností. Ti, kdo studují v Jeruzalémě v rámci programu „Studium in Israel“, mění jak perspektivu, s níž se dívají na židovství, tak své chápání vlastního náboženství, křesťanství.

Dr. Michael Krupp
Spoluzakladatel projektu "Studium in Israel" a studijní vedoucí v letech 1978-2003

„Ponoření do nového světa”

Studijní rok v Izraeli je jedinečnou příležitostí pro každého, kdo se chce seznámit se současným židovstvím a jeho teologií. Za 25 let Studia v Izraeli se toho díky našim zkušenostem změnilo mnoho v Německu, ale i jinde (mám na mysli naše přátele v České republice, Rakousku, Švýcarsku a Americe). Nikde jinde než v Izraeli nedosáhneme to, co zde zažíváme, čemu se věnujeme a co se učíme. Je to úplně nový svět, který se nám otevírá, a o jehož existenci jsme dosud neměli tušení. Je důležité zdůraznit, že naše studium v Izraeli není hlasováním pro žádnou izraelskou vládu. Na prvním místě je náš zájem teologický.

Výroční konference

Jádrem života spolku v Německu jsou výroční konference, absolventů, které se konají na různých místech a jsou organizovány měnícími se přípravnými skupinami z řad absolventů.

Téma se stanoví vždy o rok dříve a mívá rozměr historický, teologický, politický i umělecký. Kromě valné hromady spolku jsou součástí konferencí přednášky na vysoké úrovni, workshopy a také nová i opakovaná setkávání.

Konference jsou otevřeny i zájemcům, kteří nejsou absolventy programu „Studium in Israel“.