Studijní program

Studijní rok umožňuje roční studium na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, poznání judaismu v Izraeli a rozšíření teologických obzorů.

Roční teologické studium na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě

Studenti teologie i příbuzných oborů (např. judaistiky) mohou v rámci našeho programu žít a studovat jeden rok v Jeruzalémě. Během této doby jsou zapsáni na Hebrejské univerzitě, jednom z nejvýznamnějších center židovské vědy na světě. Zde poznávají každodenní univerzitní život a studují společně s židovskými a arabskými Izraelci a mnoha dalšími studenty z různých zemí a různé náboženské víry. Studium probíhá převážně v moderní hebrejštině, někdy i v angličtině.

Kromě výuky a prohlubování znalostí hebrejštiny se studium zaměřuje na tradiční židovskou literaturu, která je dodnes zdrojem teologického myšlení a diskusí v judaismu.

Kromě toho probíhá rozsáhlý akademický program, který zahrnuje každotýdenní přednášky lektorů z Izraele a Palestiny, blokové semináře s přednášejícími z Německa, archeologické a regionální exkurze a teologické studijní dny.

V neposlední řadě zažijí studenti našeho programu zažijí během jednoho roku v Jeruzalémě soužití a společný život různých náboženství a církví, stanou se součástí každodenního života v Izraeli, a získají tak širokou škálu pohledů na  na izraelskou společnost.

Program přípravy na naše roční studium na Hebrejské univerzitě

Chcete-li nastoupit do jednoletého studijního programu, postupujte podle tohoto programu.

Informační schůzka

do října

Během letního semestru se každoročně na různých místech univerzitách v Německu a v České republice konají digitální a prezentační informační akce, na kterých se podávají informace o programu a přijímacím řízení. Účast na takovéto informační akci je pro uchazeče povinná.

Aktuální akce

Jazyková příprava

do ledna

Studium moderní hebrejštiny musí začít před výběrovým řízením, a to buď v univerzitním kurzu hebrejštiny, nebo samostudiem s učebnicí „Ivrit min haHatchala“ (Rama Aleph).

Seznam kurzů nové hebrejštiny

Organizační záležitosti

do odjezdu

Studium v Izraeli zajišťuje financování školného a doprovodného programu akademického roku prostřednictvím různých sponzorů. Náš program je založen na tom, že také studenti si sami shánějí stipendia. Žádáme proto všechny uchazeče, aby se o možná stipendia ucházeli co nejdříve. Studenti si zpravidla financují své životní náklady sami, jen v případě potřeby s pomocí námi poskytovaných stipendií.

Možnosti financování

Podání žádosti

31. října

Přihlášky do studijního programu se podávají písemně. Uzávěrka je 31. října před začátkem akademického roku, v nichž chce student v Izraeli studovat. Pokud je to možné, zašlete všechny dokumenty digitálně v jednom PDF na adresu kontakt@studium-in-Israel.de. Doporučení zašlete v zalepené obálce poštou.

Kontrolní seznam přihlášek

Výběrové řízení

na začátku ledna

Kromě písemného testu znalostí moderní hebrejštiny proběhnou tři kola výběrových pohovorů se členy výboru naší organizace, při kterých se budou probírat znalosti historie a politické situace v Izraeli a Palestině, teologické jazykové znalosti a osobní motivace uchazečů. Vzorové zkoušky i seznam relevantní literatury k výběrovým pohovorům naleznete v nabídce ke stažení.

Ke stažení na

Mini-Ulpan

na přelomu února a března

Po výběrové řízení podporuje Studium in Israel studenty dvoutýdenním intenzivním jazykovým kurzem, který se tradičně koná v Lipsku. Studenti tam proberou větší část učebnice druhé jazykové úrovně ("Rama Beth").

Tele-Ulpan

v březnu - červnu

Jazyková výuka pokračuje online kurzem hebrejštiny, organizovaným Studiem v Izraeli.

Další přípravy

do odjezdu

Žádost o vízum by měla být podána do května a bakalářská zkouška na teologii nebo rovnocenná kvalifikace by měla být dokončena nejpozději v červenci. V červenci se píše rozřazovací test Hebrejské univerzity (online), který určí aktuální jazykovou úroveň.

Cesta do Izraele

v polovině či koncem července

Nyní se vydáme do Jeruzaléma.

In Jerusalem den christlich-jüdischen Dialog gestalten

Hier kommt ein Text

V Izraeli

Studium na Hebrejské univerzitě

Teilnehmer:innen des Studienprogramms studieren an der Hebräischen Universität

Hebrejská univerzita byla založena v roce 1925 a je považována za jedno z nejvýznamnějších center židovské vědy na světě. V současné době na ní studuje přibližně 22 000 studentů, včetně velkého počtu studentů zahraničních. Studenti našeho programu se učí především v prostorném kampusu na hoře Scopus. Díky svým knihovnám nabízí Hebrejská univerzita vynikající studijní podmínky a je také místem různých setkání. Vyučovacím jazykem je obvykle moderní hebrejština (některé kurzy jsou nabízeny také v angličtině).

Studijní program „Studium in Israel“ se zaměřuje především na Fakultu humanitních věd, ale kurzy ostatních fakult jsou přístupné i studentům našeho programu. K Hebrejské univerzitě je přičleněna Rothberg International School, kde probíhají především jazykové kurzy.

Doprovodný akademický program

Teilnehmer:innen des Studienprogramms lernen Talmud

Studium v Izraeli nabízí pestrý doprovodný akademický program, který probíhá především ve vlastním studijním centru sdružení v Jeruzalémě. O tematickém zaměření jednotlivých částí programu rozhodují společně studijní vedoucí a účastníci.

Doprovodný program zahrnuje následující moduly:

  • Každotýdenní večerní přednášky s přednášejícími z Izraele a Palestiny. Studenti si mohou společně se studijním ředitelem vybrat z široké škály témat (politika a společnost v Izraeli a Palestině, židovské svátky, palestinská teologie osvobození, kultura paměti apod).
  • Týdenní výuka Talmudu se studijním vedoucím a/nebo mimořádným vikářem
  • Cyklus seminářů (např. úvod do židovské liturgie a vhled do neochasidismu)
  • Archeologické a regionální exkurze do Galileje a Negevu
  • Blokový seminář o islámu (včetně prohlídky Skalního dómu a mešity Al-Aksa)
  • Teologické studijní dny (např. o židovsko-křesťanských vztazích, úvod do pravoslaví)
  • Teologické blokové semináře s lektory z Německa s cílem propojit poznatky získané v Izraeli se studiem teologie v Německu.

Bydlení a ubytování

Během akademického roku bydlí studenti po celém městě: ve společných bytech s ostatními účastníky či s Izraelci, nebo na univerzitních kolejích. S hledáním bydlení vám pomůže studijní vedoucí a mimořádný vikář. Často je možné převzít pokoje a sdílené byty z předchozího roku.

Život v Jeruzalémě je pestrý a nabízí skvělé příležitosti k poznání izraelské společnosti i mimo univerzitu. Pokrok v hebrejštině si lze okamžitě vyzkoušet při nákupech nebo při navazování spontánních známostí; již po několika týdnech většina studentů intuitivně pozná trasy Starým městem, v němž bylo zpočátku téměř nemožné se orientovat, a mnoho studentů si také rychle osvojí jízdní řády autobusů a jejich nepravidelnosti.

Zvláště odvážní a sportovně založení studenti si mohou na dobu studia pořídit kolo a cyklopřilbu. V létě se doporučuje ještě navíc převlečení – cesta na univerzitní kopec je strmá. Alternativně mohou studenti na univerzitu cestovat autobusem nebo tramvají.

Jeruzalém nabízí širokou škálu kulturních akcí. Ten, kdo by chtěl ve Svatém městě hledat či obnovit vlastní spirituaitu, najde více příležitostí, než lze za několik měsíců či dokonce za rok využít.

Tým v Jeruzalémě

Farářka Dr. Melanie Mordhorst-Mayerová

Studijní vedoucí v Jeruzalémě
Telefon: 00972-585-369 369
studienleitung@studium-in-israel.de

Farářka Christiane Bramkamp

Mimořádná vikářka pro studenty 46. ročníku
Telefon: +972 (0) 58-7101196
sondervikariat@studium-in-israel.de