Mitglied werden, Veröffentlichungen; Newsletter, Festschriften

Studium

Křesťanství žije ze svého spojení s židovstvím, a to v celé rozmanitosti, která je vlastní křesťanství i židovství. Studium v Izraeli nabízí v různých programech, určeným studentům i učitelům teologie a pracovníkům církví, možnosti vzdělávání a setkávání v rámci židovsko-křesťanského dialogu v Izraeli.

Studijní program

na 1 rok

pro studenty teologie

Studujte celý rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, poznejte židovství v Izraeli a rozšiřte si teologické obzory.

Das Fortbildungsprogramm in Jerusalem

Program dalšího vzdělávání

na 3 měsíce

pro pracovníky církví

Možnost navrhnout si vlastní projekt teologického vzdělání v Jeruzalémě v kontextu židovsko-křesťanského nebo mezináboženského dialogu.

Program seminářů

na 1-10 dní

pro učitele náboženství a studenty učitelství

Poznejte význam židovských tradic pro křesťanství v rámci exkurze, nebo rozšířte plánovanou exkurzi v Izraeli o náš program.

Studium v Izraeli na místě

Vedoucí studia

Na průběh programu Studia v Izraeli zodpovědně dohlíží vedoucí studia. Od března 2016 tuto funkci zastává pastorka Dr. Melanie Mordhorst-Mayerová. Je farářkou „Evangelické nadace v Jeruzalémě“, a tak působí také jako farářka německého sboru v Jeruzalémě. Jako studijní vedoucí sestavuje doprovodný teologický program, pomáhá studentům pastoračně i organizačně i ve vztahu k Hebrejské univerzitě, doprovází studium vlastním tutoriálem, vede a organizuje přednášky, exkurze a studijní dny a je kontaktní osobou pro všechny účastníky programu i pro další zájemce.

Mimořádný vikariát

Studijní vedoucí je podporován pracovníky, kteří jsou do Jeruzaléma vysláni vždy na jeden rok. Zpravidla se jedná o lidi, kteří vykonávají zahraniční vikariát Evangelické církve v Německu. Předpokladem je mimo jiné absolvovaná vikariátní příprava a farářská ordinace; užitečná je také dobrá znalost moderní hebrejštiny a znalost programu Studia v Izraeli. Mimořádní vikáři jsou akademickými asistenty studijního vedoucího a doprovázejí studenty (např. při výuce Talmudu). Zároveň jsou součástí týmu, pracujícího v německém evangelickém sboru v Jeruzalémě.

Máte zájem o mimořádný vikariát?

Pozice mimořádného vikariátu se obsazuje každoročně. Pokud máte o tuto pozici zájem, přihlaste se včas - ideálně rok a půl před plánovaným nástupem. Můžete se obrátit na studijní vedoucí Dr. Melanii Mordhorst-Mayerovou a předsedu prof. Dr. Alexandera Deega.

Náš tým

Farářka Dr. Melanie Mordhorst-Mayerová

studijní vedoucí

Telefon: +972-585-369-369
studienleitung@studium-in-israel.de

Farářka Dr. Melanie Mordhorst-Mayer je od března 2016 studijní vedoucí našeho programu. Sama studovala v Jeruzalémě v letech 2001/02, v letech 2008-2010 zde pracovala na doktorátu, který získala dizertací prací o medicínském etickém rozhodování v ortodoxním judaismu v roce 2011.

Farářka Christiane Bramkampová

Mimořádná vikářka

Telefon: +972 (0) 58-7101196
sondervikariat@studium-in-israel.de

Naší mimořádnou vikářkou je v současné době Christiane Bramkampová. Je farářkou evangelické církve v Porýní a doprovází studenty 46. ročníku Studia v Izraeli. Christiane Bramkampová sama studovala v roce 2011/12 na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

Studijní centrum

Místem setkávání studentů programu našeho studia v Jeruzalémě je studijní centrum. Nachází se ve čtvrti Rechavia v Západním Jeruzalémě a je snadno dostupné. Nabízí dva sdílené pokoje s bezbariérovým sociálním zařízením pro studenty, světlou přednáškovou a seminární místnost, místnost pro práci skupin, útulný obývací pokoj a perfektně vybavenou kuchyň. Srdcem studijního centra je dobře zásobená a neustále se rozrůstající knihovna, která je volně přístupná všem účastníkům.

Ve studijním centru probíhá velká část doprovodného programu, tj. mnoho přednášek, tutoriálů, studijních dnů a blokových seminářů. Je však také využíváno k osobnímu vzdělávání v dobré atmosféře, k diskusím, skupinovým setkáním, ke společenským akcím všeho druhu a k filmovým večerům.