Studierende von Studium-in-Israel gestalten den christlich-jüdischen Dialog

Studium in Israel

שנת לימודים בישראל

Studujte a prožívejte izraelské židovství v autentických setkáních jako křesťané. Křesťanská identita je dána také vztahem k židovství.

Video Thumbnail: Zwei Frauen vor der der Hebrew University

O nás
עלינו

Studujte judaismus v Izraeli jako křesťané a využijte získané poznatky a zkušenosti ve své zemi.

„Studium in Israel“ pracuje s teologií a církevní praxí, která vnímá židovství v jeho pestrosti a umožňuje mu, aby si samo určilo své sebepochopení. Křesťanská nauka a církevní chování vůči Židům byly po dlouhou dobu určovány vymezováním a předsudky. Po šoa, vyvraždění milionů Židů, začalo postupné přehodnocování.

Toto přehodnocování pokračuje dodnes a jeho cílem je vytvořit všade v církevní činnosti teologii citlivou k židovství a kritickou k antisemitismu. K tomu patří také odmítnutí misie Židů. Proto vznikl v roce 1978 projekt „Studium in Israel“, nabízející studentům teologie a příbuzných oborů možnost žít rok v Jeruzalémě, studovat na Hebrejské univerzitě a poznat rozmanitost žitého židovství v izraelské společnosti.

Za téměř 50 let své existence se program rozšířil a nabízí i možnosti vzdělávání a setkávání v rámci studentských exkurzí do Izraele, i pro profesionální zaměstnance v oblasti církví a teologie. Bývalí účastníci programu určují křesťansko-židovský dialog v Izraeli a Německu. Naše sdružení podporuje teologickou diskusi a církevní praxi v německy mluvících zemích pořádáním pravidelných konferencí a publikační činností. Ti, kdo studují v Jeruzalémě v rámci programu „Studium in Israel“, mění jak perspektivu, s níž se dívají na židovství, tak své chápání vlastního náboženství, křesťanství.

Programy
תוכניות

Studium in Israel nabízí tři různé možnosti studia v Jeruzalémě:

Studijní program

pro studenty

roční studium na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, poznání židovství v Izraeli a rozšíření teologických obzorů

více informací

Program dalšího vzdělávání

pro církevní pracovníky

Imožnost zorganizovat a prožít pokračující teologické vzdělávání v Jeruzalémě v rámci mezináboženského nebo křesťansko-židovského dialogu

více informací

Seminární program

pro učitele náboženství a zájemce z řad studentů náboženské pedagogiky

poznání významu židovských tradic pro křesťanství v rámci exkurze, nebo rozšíření plánované exkurze v Izraeli o náš program

více informací

Katinka Billau
Farářka v Karlsruhe
Studijní ročník 34
(2011/12)

„Klíč k pokladům židovství”

Díky projektu „Studium v Israeli“ jsem se ponořila do cizích světů. Rok jsem žila v pohostinné židovské rodině, kde jsem dodnes doma, a získala jsem také palestinské i mezinárodní přátele. Intenzivní roční studium v Jeruzalémě mi dalo klíč k pokladům židovství a Židů, za což jsem velmi vděčna, zejména jako Němka.

Christian Stäblein
Biskup Evangelické církve Berlín-Braniborsko
Studijní ročník 14 (1991/92)

„Živý vztah k židovství”

Studiem v Izraeli se pro mě všechno změnilo. Pochopil jsem a pocítil, že křesťanská víra se nedá vyjádřit ani myslet bez živého vztahu k židovství. Umět dobře hebrejsky je také něco úžasného. Pro církev a její vedení je zásadní poznat a ocenit židovství v celé jeho rozmanitosti, živě se s ním setkávat a navázat s ním vztah.

Helene Begrich
Studentka teologie v Berlíně
Studijní ročník 44 (2021/22)

„Program pro každého!”

Pro každého? Tedy alespoň pro ty, kteří si nechtějí nechat ujít jedinečnou příležitost žít celý rok v Jeruzalémě, naučit se plynně mluvit hebrejsky a získat hluboké znalosti v oblasti židovských studií a mnoho dalšího. Stále mě inspirují dovednosti a zkušenosti, které jsem během roku získala, a jsem ráda, že mohu přispět k židovsko-křesťanskému dialogu.

Jens Wening
Farář v Laatzenu
Studijní ročník 28
(2005/06)

„Nové pohledy na Bibli”

Můj rok se "Studiem v Izraeli" mi otevřel Bibli novým způsobem. Přemýšlení nad texty v židovství jde ruku v ruce s překvapivě nápaditými biblickými výklady. Ve starých známých příbězích se tak znovu a znovu objevují nové věci. V letech 2005/2006 jsem zažil tuto hermeneutickou proměnu – a dodnes oživuje mou vlastní praxi víry i zacházení s biblickými texty ve farářské praxi.

Stefanie Henger
Farářka v Kornwestheimu
Kontaktní studijní program v rámci ročníku 42
(2019/20)

„Nádherná zkušenost”

Studium v Izraeli pro mě bylo velmi přínosné. Během kontaktního studia jsem se seznámila s podobně studujícími faráři a farářkami a mohla jsem se zúčastnit exkurzí a dokonce i přednášek. Zažila jsem toho hodně a poznala mnoho různých lidí. Byla to úžasná zkušenost ve fascinující zemi, ze které jsem odjížděla s více otázkami než jsem měla předtím, a do které se, jak doufám, jednou zase vrátím na delší dobu.

Marianne Grohmann
profesorka Starého zákona ve Vídni Studijní ročník 15 (1992/93)

„Formativní rok”

Během svého ročního studijního pobytu v Jeruzalémě jsem se učila, žila a věřila intenzivněji než předtím i potom. Rozmanitost lidí, náboženství a kultur v Jeruzalémě je fascinující a působivá. Měla rozhodující vliv na mou další kariéru. Dodnes jsou rozhovory s Židy a zabývání se židovskou exegezí v literární podobě důležitou součástí mé práce biblisty.

Anna Determann
Studentin der Sonderpädagogik
Seminarprogramm
(02.- 06.10.2022)

Der Aufenthalt in Israel war kurz und umso angefüllter mit Erfahrungen. Der Studientag mit „Studium in Israel“ war mir besonders wichtig. Er ermöglichte einen Perspektivwechsel und bereichernde Begegnungen, die mir Zugänge zu jüdischen Blicken auf christliche Theologie eröffneten. So bestärkte das Seminarprogramm mich im Weiter- und immer wieder Neudenken und war zentraler Teil der Begegnung mit der Vielschichtigkeit Israels.