Das Fortbildungsprogramm in Jerusalem

Teologické vzdělání

V rámci programu dalšího vzdělávání je možné zažít a navrhnout další teologické vzdělávání v Jeruzalémě v horizontu židovsko-křesťanského nebo mezináboženského dialogu.

Studium v Izraeli v kontaktním studiu

Církevní a s církví spříznění profesionálové mohou v rámci „Studium in Israel“ absolvovat tzv. kontaktní studium v délce až tří měsíců.

Kandidáti žijí v Jeruzalémě na vlastní náklady a realizují zde vlastní projekt související s obsahem. Při tomto projektu a organizaci pobytu je po obsahové a pastorační stránce doprovází vedoucí studia.

Kromě toho se mohou účastnit akcí v rámci projektu „Studium in Israel“ (přednášky, blokové semináře, exkurze atd.) a poznat náboženskou, politickou a kulturní šíři života v Izraeli.

Studierende im Seminar im Studienzentrum (Foto: Benedict Dopplinger)
(Fotka: Benedict Dopplinger)

Požadavky na přihlášené

Teologické vzdělávání nabízené v rámci programu „Studium in Israel“ je určeno farářům, učitelům náboženství, pastoračním pracovníkům a dalším zájemcům v rámci kontaktního studia nebo tzv. Studijního volna. Kurz je otevřen i pro zájemce, kteří nemluví německy.

Znalost biblické nebo moderní hebrejštiny je užitečná a žádoucí, není však podmínkou pro studijní pobyt v rámci „Teologického vzdělávání v Jeruzalémě“. Znalost angličtiny je však nezbytná.

 

Za účast na programu se vybírá poplatek ve výši 200 EUR.

Předpokladem účasti je přesvědčivá motivace a také projekt, který odpovídá programu našeho spolku, a souhlas a uvolnění církevním zaměstnavatelem.

Pokud plánujete pobyt v Jeruzalémě v rámci teologického vzdělávání programu Studium v Izraeli, kontaktujte nás – Prof. Dr. Martin Hailer je vám k dispozici.

Přihlášky

Přihlášky do vzdělávacího programu lze podat kdykoli, ale musí být doručeny nejméně 9 měsíců před začátkem plánovaného pobytu. Přihlášku adresujte předsednictvu Studia v Izraeli a následující dokumenty zašlete mailem (kontakt@studium-in-israel.de):

Průvodní dopis

obsahující motivaci k účasti na vzdělávacím programu, téma vašeho projektu, požadovanou dobu pobytu a také sebehodnocení vašich jazykových znalostí

Ke stažení na

Životopis

na 1 stranu

v tabulkové formě

Předchozí zkušenosti a vztah k židovství

na max. 1 stranu

stručný popis vašich předchozích zkušeností s židovstvím a židovsko-křesťanským dialogem a vašeho zájmu o židovství

Popis vašeho studijního projektu

na 1-2 strany

nástin plánovaného tématu, cíl projektu a postup jeho dosažení

Souhlas vaší církve na úrovni biskupství / seniorátu s účastí na vzdělávacím program

lze doložit popř. později

(Fotka: Benedict Dopplinger)

Pobyt v Jeruzalémě

Studium v Izraeli nabízí pomoc pro váš pobyt - studijní vedoucí je vám k dispozici pro všechny obsahové, pastorační a organizační otázky. V následujících věcech byste se měli zorientovat, abyste je mohli dobře využívat:

V Jeruzalémě si můžete svobodně vybrat ubytování. Mnozí účastníci teologických školení se ubytovávají v penzionu Ratisbonne (cca 35 eur/noc včetně jednoduché snídaně). V případě potřeby vás s nimi zkontaktuje vedoucí studia.

Pro studium je vám k dispozici studijní středisko „Studium in Israel“ s pracovními místy a dobře zásobenou knihovnou. Kromě toho máte v Jeruzalémě k dispozici celou řadu knihoven s bohatým fondem německo-, anglicko- a hebrejskojazyčné literatury.

V Jeruzalémě je možné na vlastní náklady navštěvovat kurzy moderní hebrejštiny nabízené různými poskytovateli. Ve městě na vás čeká pestrý náboženský a kulturní život s množstvím veřejných akcí; kromě toho jsou vám k dispozici aktivity a – po domluvě – exkurze v rámci našeho programu.

Pobyt v Jeruzalémě si zpravidla zajišťujete sami na vlastní náklady.

Za naplnění vašich studijních plánů a vaši bezpečnost nepřebírá Studium v Izraeli žádnou zodpovědnost.

Cesta zpět - po ukončení vzdělávacího programu

Po skončení pobytu v Jeruzalémě od vás očekáváme záhy sepsanou zprávu, ve které se zamyslíte nad svými zážitky ze vzdělávacího programu a poskytnete zpětnou vazbu o tom, jak vás pobyt v Izraeli ovlivnil.

Zde najdete dojmy ze zpráv předchozích účastníků školicího programu.

Již nyní bychom vás rádi pozvali na každoroční setkání programu Studium v Izraeli, které se obvykle koná první lednový víkend. Srdečně vás také zveme k dobrovolnému zapojení do činnosti našeho spolku. Je to možné v jeho výborech, ale také při pravidelných konferencích a při jejich přípravě.

Kontakt

Prof. Dr. Martin Hailer

2. předseda "Studium in Israel“
martin.hailer@studium-in-israel.de

Farářka Dr. Melanie Mordhorst-Mayerová

vedoucí studijního programu v Jeruzalémě
studienleitung@studium-in-israel.de

FAQ